RingCentral

RingCentral

Chưa cài đặt WebCatalog Desktop? Tải WebCatalog Desktop.

Sử dụng ứng dụng web

Trang web: ringcentral.com

Nâng cấp trải nghiệm của bạn với ứng dụng máy tính dành cho RingCentral trên WebCatalog Desktop cho Mac, Windows, Linux.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

RingCentral, Inc. là nhà cung cấp giao dịch công khai của Mỹ các giải pháp cộng tác và truyền thông dựa trên đám mây dành cho doanh nghiệp. Giám đốc điều hành RingCentral Vlad Shmunis và CTO Vlad Vendrow đã thành lập công ty vào năm 1999. Các nhà đầu tư của RingCentral bao gồm Doug Leone, Sequoia Capital, David Weiden, Khosla Ventures, Rob Theis, Đối tác liên doanh quy mô, Bobby Yerramilli-Rao, Đối tác tăng trưởng Hermes và DAG Ventures. Nó đã hoàn thành IPO vào năm 2013.

Trang web: ringcentral.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với RingCentral theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.