EvaluAgent

EvaluAgent

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog.

Sử dụng ứng dụng web

Trang web: evaluagent.com

Nâng cấp trải nghiệm của bạn với ứng dụng máy tính dành cho EvaluAgent trên WebCatalog cho Mac, Windows, Linux.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

Nền tảng đảm bảo và cải tiến chất lượng cho các Trung tâm liên lạc. Với EvaluAgent, bạn sẽ có thể đánh giá mọi cuộc trò chuyện trên tất cả các kênh để huấn luyện, đào tạo và động viên các đại lý của mình nhằm mang lại trải nghiệm khách hàng vượt trội một cách nhất quán. Bởi vì chúng tôi biết rằng… Mọi cuộc trò chuyện đều có giá trị.

Trang web: evaluagent.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với EvaluAgent theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp và cải thiện trang web của mình. Bằng cách sử dụng các trang web của chúng tôi, bạn đã đồng ý với cookie.