Google Cloud Platform

Google Cloud Platform

console.cloud.google.com

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog cho macOS và Windows.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng Google Cloud Platform cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản một cách nhanh chóng.

WebCatalog Spaces

Sắp xếp các ứng dụng và tài khoản thành những bộ sưu tập gọn gàng với space.

Google Cloud Platform (GCP), do Google cung cấp, là một bộ dịch vụ điện toán đám mây chạy trên cùng cơ sở hạ tầng mà Google sử dụng nội bộ cho các sản phẩm dành cho người dùng cuối của mình, chẳng hạn như Google Tìm kiếm, Gmail, bộ lưu trữ tệp và YouTube. Bên cạnh một bộ công cụ quản lý, nó còn cung cấp một loạt dịch vụ đám mây mô-đun bao gồm điện toán, lưu trữ dữ liệu, phân tích dữ liệu và học máy. Việc đăng ký yêu cầu chi tiết về thẻ tín dụng hoặc tài khoản ngân hàng.Google Cloud Platform cung cấp cơ sở hạ tầng dưới dạng dịch vụ, nền tảng dưới dạng dịch vụ và môi trường điện toán không có máy chủ. Vào tháng 4 năm 2008, Google công bố App Engine, một nền tảng để phát triển và lưu trữ các ứng dụng web trong các trung tâm dữ liệu do Google quản lý, đây là dịch vụ điện toán đám mây đầu tiên của công ty. Dịch vụ này bắt đầu được cung cấp rộng rãi vào tháng 11 năm 2011. Kể từ khi công bố App Engine, Google đã bổ sung nhiều dịch vụ đám mây vào nền tảng này. Google Cloud Platform là một phần của Google Cloud, bao gồm cơ sở hạ tầng đám mây công cộng Google Cloud Platform, cũng như G Suite, phiên bản doanh nghiệp của Android và Chrome OS, cũng như giao diện lập trình ứng dụng (API) cho dịch vụ học máy và lập bản đồ doanh nghiệp.

Trang web: console.cloud.google.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Google Cloud Platform theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.