Oracle Cloud Infrastructure

Oracle Cloud Infrastructure

cloud.oracle.com

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog cho macOS và Windows.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng Oracle Cloud Infrastructure cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản một cách nhanh chóng.

WebCatalog Spaces

Sắp xếp các ứng dụng và tài khoản thành những bộ sưu tập gọn gàng với space.

Oracle Cloud là dịch vụ điện toán đám mây do Tập đoàn Oracle cung cấp, cung cấp máy chủ, lưu trữ, mạng, ứng dụng và dịch vụ thông qua mạng lưới toàn cầu gồm các trung tâm dữ liệu do Tập đoàn Oracle quản lý. Công ty cho phép các dịch vụ này được cung cấp theo yêu cầu qua Internet.

Trang web: oracle.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Oracle Cloud Infrastructure theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.