Saturn Cloud

Saturn Cloud

Chưa cài đặt WebCatalog Desktop? Tải WebCatalog Desktop.

Sử dụng ứng dụng web

Trang web: saturncloud.io

Nâng cấp trải nghiệm của bạn với ứng dụng máy tính dành cho Saturn Cloud trên WebCatalog Desktop cho Mac, Windows, Linux.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

Được các nhà khoa học dữ liệu yêu thích, được quản lý bởi CNTT. Giải pháp tất cả trong một của bạn dành cho Khoa học dữ liệu & Phát triển, triển khai và đường ống dữ liệu trên đám mây.

Trang web: saturncloud.io

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Saturn Cloud theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.