Voiceflow

Voiceflow

creator.voiceflow.com

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog cho macOS và Windows.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng Voiceflow cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

Nền tảng hợp tác để xây dựng các tác nhân AI. Các nhóm sử dụng Voiceflow để thiết kế, thử nghiệm và khởi chạy các tác nhân trò chuyện hoặc giọng nói AI — cùng nhau, nhanh hơn, trên quy mô lớn.

Trang web: voiceflow.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Voiceflow theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.