Chatbase

Chatbase

chatbase.co

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog cho macOS và Windows.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng Chatbase cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản một cách nhanh chóng.

WebCatalog Spaces

Sắp xếp các ứng dụng và tài khoản thành những bộ sưu tập gọn gàng với space.

ChatGPT tùy chỉnh cho dữ liệu của bạn. Chỉ cần tải tài liệu của bạn lên hoặc thêm liên kết đến trang web của bạn và nhận một chatbot giống ChatGPT cho dữ liệu của bạn. Sau đó thêm nó dưới dạng tiện ích vào trang web của bạn hoặc trò chuyện với nó thông qua API.

Trang web: chatbase.co

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Chatbase theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.