Zappr.AI

Zappr.AI

zappr.ai

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog cho macOS và Windows.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng Zappr.AI cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản một cách nhanh chóng.

WebCatalog Spaces

Sắp xếp các ứng dụng và tài khoản thành những bộ sưu tập gọn gàng với space.

Tạo một chatbot hỗ trợ AI được đào tạo bằng dữ liệu của bạn. Chỉ cần tải lên bản PDF hoặc cung cấp liên kết trang web, bạn có thể có được một chatbot tương tự ChatGPT có khả năng trả lời bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến tài liệu của bạn.

Trang web: zappr.ai

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Zappr.AI theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.