Chọn gói WebCatalog của bạn.

Basic

Miễn phí

không cần thẻ tín dụng

miễn phí trọn đời

Bắt đầu

không cần thẻ tín dụng

 • Tối đa 5 ứng dụng & trò chơi
 • Tối đa 2 không gian
 • Tối đa 2 không gian con (tài khoản) cho mỗi ứng dụng
 • Tối đa 2 không gian con (tài khoản) trong mỗi không gian
 • Hỗ trợ đa nền tảng
 • Ứng dụng tùy chỉnh

ProĐề xuất

3.99 USD

USDchưa bao gồm thuế

mỗi tháng, thanh toán theo năm • 1 người dùng

hủy bất kỳ lúc nào

Tất cả trong gói WebCatalog Basic, và:

 • Không giới hạn ứng dụng & trò chơi
 • Không giới hạn không gian
 • Không giới hạn không gian con
 • Tích hợp thanh menu (tray)
 • Trình chặn quảng cáo & theo dõi
 • Khóa ứng dụng
 • Sao lưu & đồng bộ dữ liệu
 • Hỗ trợ ưu tiên

Team

4.99 USD

USDchưa bao gồm thuế

mỗi tháng, thanh toán theo năm • 1 người dùng

hủy bất kỳ lúc nào

Tất cả trong gói WebCatalog Basic, và:

 • Vai trò & quyền hạn
 • Thanh toán tập trung

So sánh tính năng

Basic

Nổi bật

Ứng dụng & trò chơi
Tối đa 5
Không gian
Tối đa 2
Không gian con (tài khoản) trên mỗi ứng dụng
Tối đa 2
Không gian con (tài khoản) trên mỗi space
Tối đa 2
Thiết bị
Không giới hạn
Hỗ trợ đa nền tảng
macOS, Windows, Linux
Ứng dụng tùy chỉnh
Tích hợp thanh menu (tray)
Không
Trình chặn quảng cáo & theo dõi
Không
Khóa ứng dụng
Không
Sao lưu & đồng bộ dữ liệu
Không
Hỗ trợ ưu tiên
Không
Vai trò & quyền hạn
Không
Thanh toán tập trung
Không

Pro

Nổi bật

Ứng dụng & trò chơi
Không giới hạn
Không gian
Không giới hạn
Không gian con (tài khoản) trên mỗi ứng dụng
Không giới hạn
Không gian con (tài khoản) trên mỗi space
Không giới hạn
Thiết bị
Không giới hạn
Hỗ trợ đa nền tảng
macOS, Windows, Linux
Ứng dụng tùy chỉnh
Tích hợp thanh menu (tray)
Trình chặn quảng cáo & theo dõi
Khóa ứng dụng
Sao lưu & đồng bộ dữ liệu
Hỗ trợ ưu tiên
Vai trò & quyền hạn
Không
Thanh toán tập trung
Không

Team

Nổi bật

Ứng dụng & trò chơi
Không giới hạn
Không gian
Không giới hạn
Không gian con (tài khoản) trên mỗi ứng dụng
Không giới hạn
Không gian con (tài khoản) trên mỗi space
Không giới hạn
Thiết bị
Không giới hạn
Hỗ trợ đa nền tảng
macOS, Windows, Linux
Ứng dụng tùy chỉnh
Tích hợp thanh menu (tray)
Trình chặn quảng cáo & theo dõi
Khóa ứng dụng
Sao lưu & đồng bộ dữ liệu
Hỗ trợ ưu tiên
Vai trò & quyền hạn
Thanh toán tập trung

© 2024 WebCatalog, Inc.

Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp và cải thiện trang web của mình. Bằng cách sử dụng các trang web của chúng tôi, bạn đã đồng ý với cookie.