Metafic.ai

Metafic.ai

metafic.ai

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog cho macOS và Windows.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng Metafic.ai cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản một cách nhanh chóng.

WebCatalog Spaces

Sắp xếp các ứng dụng và tài khoản thành những bộ sưu tập gọn gàng với space.

Yêu thích Trò chuyệnGPT? Bây giờ hãy đào tạo nó trên dữ liệu tùy chỉnh và thêm nó vào ứng dụng và trang web của bạn. Với Metafic.ai, bạn có thể nhanh chóng thêm ChatGPT của OpenAI được đào tạo tùy chỉnh hoặc các GPT nguồn mở khác vào ứng dụng của mình trong vài phút

Trang web: metafic.ai

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Metafic.ai theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.