Canvas

Canvas

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog.

Sử dụng ứng dụng web

Trang web: canvas.com

Nâng cấp trải nghiệm của bạn với ứng dụng máy tính dành cho Canvas trên WebCatalog cho Mac, Windows, Linux.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

Nền tảng tuyển dụng đa dạng số 1™. Tham gia cùng hàng trăm doanh nghiệp, từ công ty khởi nghiệp đến công ty Fortune 500, sử dụng Canvas để xây dựng các nhóm đa dạng.

Trang web: canvas.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Canvas theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.