Databricks

Databricks

accounts.cloud.databricks.com

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog cho macOS và Windows.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng Databricks cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản một cách nhanh chóng.

WebCatalog Spaces

Sắp xếp các ứng dụng và tài khoản thành những bộ sưu tập gọn gàng với space.

Databricks là một công ty được thành lập bởi những người sáng tạo ban đầu của Apache Spark. Databricks phát triển từ dự án AMPLab tại Đại học California, Berkeley, dự án đã tham gia tạo ra Apache Spark, một khung điện toán phân tán nguồn mở được xây dựng trên Scala. Databricks phát triển một nền tảng dựa trên web để làm việc với Spark, nền tảng này cung cấp tính năng quản lý cụm tự động và sổ ghi chép kiểu IPython. Ngoài việc xây dựng nền tảng Databricks, công ty đang đồng tổ chức các khóa học trực tuyến mở quy mô lớn về Spark và điều hành hội nghị lớn nhất về Spark - Spark Summit.

Trang web: accounts.cloud.databricks.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Databricks theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.