AWS Console

AWS Console

Chưa cài đặt WebCatalog Desktop? Tải WebCatalog Desktop.

Sử dụng ứng dụng web

Trang web: amazon.com

Nâng cấp trải nghiệm của bạn với ứng dụng máy tính dành cho AWS Console trên WebCatalog Desktop cho Mac, Windows, Linux.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

Amazon Web Services (AWS) là một công ty con của Amazon cung cấp nền tảng điện toán đám mây và API theo yêu cầu cho các cá nhân, công ty và chính phủ trên cơ sở trả tiền theo mức sử dụng. Các dịch vụ web điện toán đám mây này cung cấp nhiều cơ sở hạ tầng kỹ thuật trừu tượng cơ bản cũng như các khối và công cụ xây dựng điện toán phân tán. Một trong những dịch vụ này là Amazon Elastic Computing Cloud (EC2), cho phép người dùng tùy ý sử dụng một cụm máy tính ảo, luôn sẵn sàng thông qua Internet. Phiên bản máy tính ảo của AWS mô phỏng hầu hết các thuộc tính của máy tính thật, bao gồm bộ xử lý trung tâm phần cứng (CPU) và bộ xử lý đồ họa (GPU) để xử lý; bộ nhớ cục bộ/RAM; ổ cứng/lưu trữ SSD; sự lựa chọn hệ điều hành; kết nối mạng; và phần mềm ứng dụng được tải sẵn như máy chủ web, cơ sở dữ liệu và quản lý quan hệ khách hàng (CRM). Công nghệ AWS được triển khai tại các trang trại máy chủ trên toàn thế giới và được duy trì bởi công ty con của Amazon. Phí dựa trên sự kết hợp giữa việc sử dụng (được gọi là mô hình "Trả tiền khi bạn di chuyển"), phần cứng, hệ điều hành, phần mềm hoặc các tính năng mạng được người đăng ký lựa chọn theo yêu cầu về tính khả dụng, dự phòng, bảo mật và các tùy chọn dịch vụ. Người đăng ký có thể trả tiền cho một máy tính AWS ảo, một máy tính vật lý chuyên dụng hoặc cụm của một trong hai máy tính đó. Là một phần của thỏa thuận đăng ký, Amazon cung cấp bảo mật cho hệ thống của người đăng ký. AWS hoạt động từ nhiều khu vực địa lý trên toàn cầu, trong đó có 6 khu vực ở Bắc Mỹ. Amazon tiếp thị AWS cho người đăng ký như một cách để có được công suất điện toán quy mô lớn nhanh hơn và rẻ hơn so với việc xây dựng một trang trại máy chủ vật lý thực tế. Tất cả các dịch vụ đều được tính phí dựa trên mức sử dụng, nhưng mỗi dịch vụ đo lường mức sử dụng theo những cách khác nhau. Tính đến năm 2017, AWS sở hữu 34% thị phần đám mây (IaaS, PaaS) trong khi ba đối thủ tiếp theo là Microsoft, Google và IBM lần lượt chiếm 11%, 8%, 6% theo Synergy Group.

Trang web: amazon.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với AWS Console theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

© 2024 WebCatalog, Inc.

Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp và cải thiện trang web của mình. Bằng cách sử dụng các trang web của chúng tôi, bạn đã đồng ý với cookie.