Google Contacts

Google Contacts

Chưa cài đặt WebCatalog Desktop? Tải WebCatalog Desktop.

Sử dụng ứng dụng web

Trang web: contacts.google.com

Nâng cấp trải nghiệm của bạn với ứng dụng máy tính dành cho Google Contacts trên WebCatalog Desktop cho Mac, Windows, Linux.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

Danh bạ Google là công cụ quản lý liên hệ của Google có sẵn trong dịch vụ email miễn phí Gmail, dưới dạng dịch vụ độc lập và là một phần của bộ ứng dụng web G Suite dành cho doanh nghiệp của Google.

Trang web: contacts.google.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Google Contacts theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.

Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp và cải thiện trang web của mình. Bằng cách sử dụng các trang web của chúng tôi, bạn đã đồng ý với cookie.