Google Cloud Search

Google Cloud Search

cloudsearch.google.com

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog cho macOS và Windows.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng Google Cloud Search cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

Google Cloud Search là trợ lý được hỗ trợ bởi AI, hỗ trợ người dùng nhanh chóng tìm thấy thông tin liên quan khi họ cần thông tin đó trên tất cả các ứng dụng được liên kết của Google, bao gồm Gmail, Google Docs, Google Drive, Lịch Google, Danh bạ Google và các ứng dụng khác.

Trang web: cloudsearch.google.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Google Cloud Search theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.