Google Classroom

Google Classroom

classroom.google.com

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng Google Classroom cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

Google Classroom là một dịch vụ web miễn phí do Google phát triển dành cho các trường học nhằm đơn giản hóa việc tạo, phân phối và chấm điểm bài tập. Mục đích chính của Google Classroom là hợp lý hóa quá trình chia sẻ tệp giữa giáo viên và học sinh. Ước tính có khoảng 40 đến 100 triệu người dùng sử dụng Google Classroom. Google Lớp học tích hợp Tài liệu, Trang tính, Trang trình bày, Gmail và Lịch vào một nền tảng gắn kết để quản lý hoạt động giao tiếp giữa học sinh và giáo viên. Học sinh có thể được mời tham gia lớp học thông qua mã riêng hoặc được nhập tự động từ miền của trường. Giáo viên có thể tạo, phân phối và đánh dấu bài tập trong hệ sinh thái Google. Mỗi lớp tạo một thư mục riêng trong Drive của người dùng tương ứng, nơi học sinh có thể gửi bài để giáo viên chấm điểm. Bài tập và ngày hoàn thành được thêm vào lịch Google, mỗi bài tập có thể thuộc một danh mục (hoặc chủ đề). Giáo viên có thể theo dõi sự tiến bộ của từng học sinh bằng cách xem lại lịch sử sửa đổi của tài liệu và sau khi được chấm điểm, giáo viên có thể trả lại bài làm cùng với nhận xét. Lớp học cũng có các ứng dụng dành cho thiết bị di động có sẵn trên Android và iOS.

Trang web: edu.google.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Google Classroom theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.