TeacherOn

TeacherOn

teacheron.com

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog cho macOS và Windows.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng TeacherOn cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

Được học sinh và giáo viên tin cậy ở 125 quốc gia cho hơn 3500 môn học. Dịch vụ giảng dạy trực tuyến, dạy kèm tại nhà và các dịch vụ trợ giúp làm bài tập và làm dự án.

Trang web: teacheron.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với TeacherOn theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.