Wiingy

Wiingy

Chưa cài đặt WebCatalog Desktop? Tải WebCatalog Desktop.

Sử dụng ứng dụng web

Trang web: wiingy.com

Nâng cấp trải nghiệm của bạn với ứng dụng máy tính dành cho Wiingy trên WebCatalog Desktop cho Mac, Windows, Linux.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

Wiingy cung cấp dịch vụ dạy kèm trực tuyến 1-1, các khóa học công nghệ trực tuyến do người hướng dẫn và hướng dẫn trên web cho sinh viên, sinh viên đại học và các chuyên gia đang làm việc trên toàn cầu.

Trang web: wiingy.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Wiingy theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.