Yup for Schools

Yup for Schools

schools.yup.com

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog cho macOS và Windows.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng Yup for Schools cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

Yup là Trợ lý giảng dạy toán ảo, theo yêu cầu của bạn Hệ thống hỗ trợ học toán của Yup mở rộng phạm vi tiếp cận của giáo viên bằng cách cấp cho mỗi học sinh của bạn quyền truy cập 24/7 vào dịch vụ dạy kèm toán được cá nhân hóa và cung cấp cho bạn toàn quyền kiểm soát cách những gia sư đó bổ sung cho bài giảng của bạn cũng như dữ liệu học tập thu được. Cũng giống như Trợ lý giảng dạy, Yup nhằm mục đích giúp cuộc sống của bạn dễ dàng hơn, giảm bớt khối lượng công việc và cuối cùng là giảm tình trạng kiệt sức.

Trang web: yup.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Yup for Schools theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.