Riku.AI

Riku.AI

riku.ai

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog cho macOS và Windows.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng Riku.AI cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản một cách nhanh chóng.

WebCatalog Spaces

Sắp xếp các ứng dụng và tài khoản thành những bộ sưu tập gọn gàng với space.

Thử nghiệm với A.I. Một sân chơi, nhiều nhà cung cấp Riku là kho chứa A.I của bạn. những sáng tạo và là nơi lưu giữ, phân phối và thử nghiệm công nghệ mới nhất. Riku là giải pháp toàn diện để xây dựng các mô hình tùy chỉnh bằng công nghệ NLP.

Trang web: riku.ai

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Riku.AI theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.