SurveyMonkey

SurveyMonkey

surveymonkey.com

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog cho macOS và Windows.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng SurveyMonkey cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản một cách nhanh chóng.

WebCatalog Spaces

Sắp xếp các ứng dụng và tài khoản thành những bộ sưu tập gọn gàng với space.

Sử dụng SurveyMonkey để thúc đẩy doanh nghiệp của bạn phát triển bằng cách sử dụng công cụ khảo sát trực tuyến miễn phí của chúng tôi để nắm bắt tiếng nói và ý kiến ​​của những người quan trọng nhất đối với bạn.

Trang web: surveymonkey.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với SurveyMonkey theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.