iCloud Calendar

iCloud Calendar

icloud.com

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog cho macOS và Windows.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng iCloud Calendar cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

Bạn có thể tạo và quản lý lịch cho mọi lĩnh vực trong cuộc sống của mình bằng cách sử dụng Lịch trên iCloud.com. Những thay đổi bạn thực hiện sẽ tự động xuất hiện trên iCloud.com và bất cứ nơi nào bạn thiết lập iCloud cho Lịch, bao gồm ứng dụng Lịch trên iPhone, iPad, iPod touch hoặc Mac hoặc Microsoft Outlook trên máy tính Windows.

Trang web: icloud.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với iCloud Calendar theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.