iCloud Drive

iCloud Drive

icloud.com

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog cho macOS và Windows.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng iCloud Drive cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản một cách nhanh chóng.

WebCatalog Spaces

Sắp xếp các ứng dụng và tài khoản thành những bộ sưu tập gọn gàng với space.

Với iCloud Drive, bạn có thể lưu trữ các tệp của mình trong iCloud một cách an toàn và truy cập chúng trên iCloud.com cũng như iPhone, iPad, iPod touch, Mac và máy tính Windows. Bạn cũng có thể tự động lưu trữ tất cả các tệp trong thư mục Màn hình nền và Tài liệu trên máy Mac trong iCloud Drive. Bằng cách đó, bạn có thể lưu tệp ngay tại nơi bạn thường giữ chúng trên máy Mac và chúng sẽ có sẵn trên iCloud.com cũng như tất cả các thiết bị của bạn. Trên iCloud.com, bạn có thể sử dụng iCloud Drive để tải lên và tải xuống tệp, chia sẻ tệp, xóa tệp, sắp xếp tệp trong thư mục, đổi tên tệp và khôi phục các tệp đã xóa gần đây. Bạn cũng có thể chia sẻ các thư mục tệp với những người dùng iCloud khác. Nếu bạn có tệp Pages, Numbers hoặc Keynote được lưu trữ trong iCloud Drive thì bạn có thể mở chúng trong Pages, Numbers hoặc Keynote trên iCloud.com.

Trang web: icloud.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với iCloud Drive theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.