iCloud Reminders

iCloud Reminders

Chưa cài đặt WebCatalog Desktop? Tải WebCatalog Desktop.

Sử dụng ứng dụng web

Trang web: icloud.com

Nâng cấp trải nghiệm của bạn với ứng dụng máy tính dành cho iCloud Reminders trên WebCatalog Desktop cho Mac, Windows, Linux.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

Bạn có thể tạo và quản lý các mục việc cần làm cũng như sắp xếp chúng thành danh sách bằng Lời nhắc trên iCloud.com. Bạn cũng có thể chia sẻ danh sách lời nhắc với những người dùng iCloud khác.

Trang web: icloud.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với iCloud Reminders theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

© 2024 WebCatalog, Inc.

Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp và cải thiện trang web của mình. Bằng cách sử dụng các trang web của chúng tôi, bạn đã đồng ý với cookie.