Yahoo!カレンダー

Yahoo!カレンダー

Chưa cài đặt WebCatalog Desktop? Tải WebCatalog Desktop.

Sử dụng ứng dụng web

Trang web: yahoo.co.jp

Nâng cấp trải nghiệm của bạn với ứng dụng máy tính dành cho Yahoo!カレンダー trên WebCatalog Desktop cho Mac, Windows, Linux.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

Ứng dụng lịch hoàn toàn miễn phí, Yahoo! Calendar! Bạn có thể dễ dàng mã hóa màu các cuộc hẹn để không bỏ lỡ bất kỳ cuộc hẹn quan trọng nào. Khi bận rộn, bạn có thể dễ dàng đặt lịch hẹn bằng chức năng đóng dấu tiện lợi.

Danh mục:

Trang web: yahoo.co.jp

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Yahoo!カレンダー theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.