네이버 캘린더

네이버 캘린더

calendar.naver.com

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog cho macOS và Windows.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng 네이버 캘린더 cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản một cách nhanh chóng.

WebCatalog Spaces

Sắp xếp các ứng dụng và tài khoản thành những bộ sưu tập gọn gàng với space.

Hãy vui vẻ lên kế hoạch cho ngày của bạn với Ứng dụng Lịch NAVER - Nhiều thiết kế khác nhau để xem lịch và Chế độ tối của bạn - 700 nhãn dán miễn phí để tùy chỉnh - Thông tin thời tiết và Tóm tắt thông minh trong ngày

Trang web: calendar.naver.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với 네이버 캘린더 theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.