Outlook Calendar

Outlook Calendar

outlook.live.com

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog cho macOS và Windows.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng Outlook Calendar cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

Lên lịch và chia sẻ thời gian họp cũng như sự kiện, đồng thời tự động nhận lời nhắc. Outlook trên web (trước đây gọi là Exchange Web Connect, Outlook Web Access và Outlook Web App) là một ứng dụng web quản lý thông tin cá nhân của Microsoft. Nó bao gồm ứng dụng email khách dựa trên web, công cụ lịch, trình quản lý liên hệ và trình quản lý tác vụ. Nó cũng bao gồm tích hợp bổ trợ, Skype trên web và cảnh báo cũng như các chủ đề thống nhất trải rộng trên tất cả các ứng dụng web.

Trang web: outlook.live.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Outlook Calendar theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.