Outlook Business

Outlook Business

outlook.office.com

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog cho macOS và Windows.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng Outlook Business cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

Người đăng ký Microsoft Outlook dành cho Microsoft 365 (Office 365). Outlook trên web (trước đây gọi là Exchange Web Connect, Outlook Web Access và Outlook Web App) là một ứng dụng web quản lý thông tin cá nhân của Microsoft. Nó bao gồm ứng dụng email khách dựa trên web, công cụ lịch, trình quản lý liên hệ và trình quản lý tác vụ. Nó cũng bao gồm tích hợp bổ trợ, Skype trên web và cảnh báo cũng như các chủ đề thống nhất trải rộng trên tất cả các ứng dụng web. Outlook trên web khả dụng với những người đăng ký Office 365 và Exchange Online, đồng thời được tích hợp với Exchange Server tại chỗ, để cho phép người dùng kết nối với tài khoản email của họ thông qua trình duyệt web mà không cần cài đặt Microsoft Outlook hoặc các ứng dụng email khác .

Trang web: microsoft.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Outlook Business theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.