Yandex Translate

Yandex Translate

translate.yandex.com

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng Yandex Translate cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

Dịch trực tuyến miễn phí từ tiếng Pháp, tiếng Nga, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Đức, tiếng Ý và một số ngôn ngữ khác sang tiếng Anh và ngược lại, từ điển có phiên âm, phát âm và ví dụ về cách sử dụng. Yandex.Translate hoạt động với các từ, văn bản và trang web.

Trang web: translate.yandex.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Yandex Translate theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.