Microsoft Translator

Microsoft Translator

Chưa cài đặt WebCatalog Desktop? Tải WebCatalog Desktop.

Sử dụng ứng dụng web

Trang web: bing.com

Nâng cấp trải nghiệm của bạn với ứng dụng máy tính dành cho Microsoft Translator trên WebCatalog Desktop cho Mac, Windows, Linux.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

Microsoft Translator là dịch vụ đám mây dịch máy đa ngôn ngữ do Microsoft cung cấp. Microsoft Translator được tích hợp trên nhiều sản phẩm dành cho người tiêu dùng, nhà phát triển và doanh nghiệp; bao gồm các ứng dụng Bing, Microsoft Office, SharePoint, Microsoft Edge, Microsoft Lync, Yammer, Skype Translator, Visual Studio, Internet Explorer và Microsoft Translator dành cho Windows, Windows Phone, iPhone và Apple Watch cũng như điện thoại Android và Android Wear. Microsoft Translator cũng cung cấp bản dịch văn bản và giọng nói thông qua dịch vụ đám mây cho doanh nghiệp. Dịch vụ dịch văn bản thông qua API văn bản của Translator có phạm vi từ cấp miễn phí hỗ trợ hai triệu ký tự mỗi tháng đến cấp trả phí hỗ trợ hàng tỷ ký tự mỗi tháng. Dịch giọng nói thông qua dịch vụ Microsoft Speech được cung cấp dựa trên thời gian của luồng âm thanh. Dịch vụ này hỗ trợ 73 hệ thống ngôn ngữ tính đến tháng 5 năm 2020. Dịch vụ này cũng hỗ trợ 11 hệ thống dịch giọng nói hiện hỗ trợ tính năng hội thoại trực tiếp của Microsoft Translator, Skype Translator và Skype dành cho Windows Desktop cũng như Ứng dụng Microsoft Translator dành cho iOS và Android.

Trang web: bing.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Microsoft Translator theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.

Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp và cải thiện trang web của mình. Bằng cách sử dụng các trang web của chúng tôi, bạn đã đồng ý với cookie.