Justlearn

Justlearn

Chưa cài đặt WebCatalog Desktop? Tải WebCatalog Desktop.

Sử dụng ứng dụng web

Trang web: justlearn.com

Nâng cấp trải nghiệm của bạn với ứng dụng máy tính dành cho Justlearn trên WebCatalog Desktop cho Mac, Windows, Linux.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

Nói một ngôn ngữ trực tuyến với các gia sư trên toàn thế giới. Học tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và hơn 70 ngôn ngữ khác. Kết nối với các gia sư ngôn ngữ đã được xác minh.

Trang web: justlearn.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Justlearn theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.