Wikinews

Wikinews

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog.

Sử dụng ứng dụng web

Trang web: wikinews.org

Nâng cấp trải nghiệm của bạn với ứng dụng máy tính dành cho Wikinews trên WebCatalog cho Mac, Windows, Linux.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

Wikinews là một wiki tin tức có nội dung miễn phí và là một dự án của Wikimedia Foundation. Trang web hoạt động thông qua báo chí hợp tác. Người đồng sáng lập Wikipedia Jimmy Wales đã phân biệt Wikinews với Wikipedia bằng cách nói "trên Wikinews, mỗi câu chuyện phải được viết dưới dạng một câu chuyện tin tức chứ không phải một bài viết bách khoa toàn thư." Chính sách quan điểm trung lập mà Wikinews tuyên bố có nhằm mục đích phân biệt nó với các nỗ lực báo chí công dân khác như Indymedia và OhmyNews. Tính đến tháng 10 năm 2021, có 1.726.284 bài viết và 551 biên tập viên đang hoạt động gần đây. Tính đến tháng 10 năm 2021, có 1.726.284 bài báo và 551 biên tập viên đang hoạt động gần đây. Các biên tập viên Wikinews được gọi là wikinewsies.

Trang web: wikinews.org

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Wikinews theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp và cải thiện trang web của mình. Bằng cách sử dụng các trang web của chúng tôi, bạn đã đồng ý với cookie.