Wikimedia Commons

Wikimedia Commons

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog.

Sử dụng ứng dụng web

Trang web: wikimedia.org

Nâng cấp trải nghiệm của bạn với ứng dụng máy tính dành cho Wikimedia Commons trên WebCatalog cho Mac, Windows, Linux.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

Wikimedia Commons (hoặc đơn giản là Commons) là một kho lưu trữ phương tiện gồm các hình ảnh, âm thanh, phương tiện khác và các tệp JSON được sử dụng miễn phí. Đây là một dự án của Wikimedia Foundation.

Trang web: wikimedia.org

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Wikimedia Commons theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp và cải thiện trang web của mình. Bằng cách sử dụng các trang web của chúng tôi, bạn đã đồng ý với cookie.