Wikiquote

Wikiquote

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog.

Sử dụng ứng dụng web

Trang web: wikiquote.org

Nâng cấp trải nghiệm của bạn với ứng dụng máy tính dành cho Wikiquote trên WebCatalog cho Mac, Windows, Linux.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

Wikiquote là một trong nhóm các dự án dựa trên wiki do Wikimedia Foundation điều hành, chạy trên phần mềm MediaWiki. Dựa trên ý tưởng của Daniel Alston và được thực hiện bởi Brion Vibber, mục tiêu của dự án là cùng nhau tạo ra một nguồn tài liệu tham khảo phong phú về các trích dẫn từ những nhân vật nổi tiếng, sách, phim, tục ngữ, v.v. chi tiết của các trích dẫn và cũng cung cấp tài liệu tham khảo thích hợp của con người về trích dẫn. Ban đầu, dự án được tạo ra hoàn toàn bằng tiếng Anh vào tháng 7 năm 2003; việc mở rộng sau đó để bao gồm các ngôn ngữ bổ sung đã được bắt đầu vào tháng 7 năm 2004. Tính đến tháng 10 năm 2021, có các trang Wikiquote đang hoạt động cho 67 ngôn ngữ bao gồm tổng số 258.631 bài viết và 1.484 biên tập viên đang hoạt động gần đây.

Trang web: wikiquote.org

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Wikiquote theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp và cải thiện trang web của mình. Bằng cách sử dụng các trang web của chúng tôi, bạn đã đồng ý với cookie.