Dolibarr

Dolibarr

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog.

Sử dụng ứng dụng web

Trang web: dolibarr.org

Nâng cấp trải nghiệm của bạn với ứng dụng máy tính dành cho Dolibarr trên WebCatalog cho Mac, Windows, Linux.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

Phần mềm mã nguồn mở ERP và CRM dựa trên web để quản lý hoạt động chuyên môn hoặc nền tảng (sme, người làm nghề tự do hoặc công ty lớn): báo giá hoặc đề xuất thương mại, hóa đơn, sản phẩm, địa chỉ liên hệ, chương trình nghị sự, đơn đặt hàng, mua hàng, cổ phiếu, gửi email, CMS, POS

Trang web: dolibarr.org

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Dolibarr theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp và cải thiện trang web của mình. Bằng cách sử dụng các trang web của chúng tôi, bạn đã đồng ý với cookie.