Revoicer

Revoicer

revoicer.app

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog cho macOS và Windows.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng Revoicer cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản một cách nhanh chóng.

WebCatalog Spaces

Sắp xếp các ứng dụng và tài khoản thành những bộ sưu tập gọn gàng với space.

Human Souding AI chuyển văn bản thành lời nói trực tuyến. Được bình chọn là trình tạo giọng nói ai TRỰC TUYẾN tốt nhất. Chuyển văn bản thành giọng nói AI thực tế nhất trực tuyến dành cho Video bán hàng, Video giáo dục, Video Podcast

Trang web: revoicer.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Revoicer theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.