Speechify

Speechify

app.speechify.com

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog cho macOS và Windows.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng Speechify cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản một cách nhanh chóng.

WebCatalog Spaces

Sắp xếp các ứng dụng và tài khoản thành những bộ sưu tập gọn gàng với space.

Đọc thông minh hơn, không khó hơn. Tăng sức mạnh thông qua tài liệu, bài viết, tệp PDF, email — bất kỳ thứ gì bạn đọc — bằng cách nghe bằng trình đọc chuyển văn bản thành giọng nói hàng đầu của chúng tôi.

Trang web: speechify.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Speechify theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.