1paragraph

1paragraph

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog.

Sử dụng ứng dụng web

Trang web: 1paragraph.app

Nâng cấp trải nghiệm của bạn với ứng dụng máy tính dành cho 1paragraph trên WebCatalog cho Mac, Windows, Linux.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

1paragraph là trình đọc ePub và các trang web. Đối với mỗi văn bản, nó lưu trữ đoạn cuối cùng bạn đọc, hiển thị đoạn đó trong chế độ xem thư viện và cuộn đến đoạn đó khi bạn mở sách. Trong chế độ xem thư viện, văn bản được sắp xếp theo thời gian chúng được đọc lần cuối.

Trang web: 1paragraph.app

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với 1paragraph theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp và cải thiện trang web của mình. Bằng cách sử dụng các trang web của chúng tôi, bạn đã đồng ý với cookie.