Feedbin

Feedbin

feedbin.com

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng Feedbin cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

Feedbin là một trình đọc nguồn cấp dữ liệu nguồn mở. Nó là một ứng dụng web có thể tự lưu trữ trên máy chủ web hoặc được sử dụng thông qua đăng ký trả phí. Nó có một ứng dụng khách Android dựa trên News+.

Trang web: feedbin.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Feedbin theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.