myON

myON

myon.com

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog cho macOS và Windows.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng myON cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản một cách nhanh chóng.

WebCatalog Spaces

Sắp xếp các ứng dụng và tài khoản thành những bộ sưu tập gọn gàng với space.

Trình đọc myON cá nhân hóa việc đọc cho học sinh bằng cách giới thiệu sách dựa trên sở thích, trình độ đọc và xếp hạng sách họ đã đọc. Trình đọc myON theo dõi việc sử dụng sách và tốc độ đọc theo thời gian, đồng thời có thể dự đoán điểm đọc trong tương lai của học sinh dựa trên hoạt động đọc hiện tại của các em trong hệ thống.

Trang web: myon.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với myON theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.