R Discovery

R Discovery

discovery.researcher.life

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog cho macOS và Windows.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng R Discovery cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản một cách nhanh chóng.

WebCatalog Spaces

Sắp xếp các ứng dụng và tài khoản thành những bộ sưu tập gọn gàng với space.

R Discovery là một ứng dụng miễn phí dành cho sinh viên, nhà nghiên cứu và những người khác trong giới học thuật để tìm và đọc các tài liệu nghiên cứu. Ứng dụng tìm kiếm tài liệu dành cho các nhà nghiên cứu này sắp xếp một thư viện đọc dựa trên sở thích của bạn để bạn luôn cập nhật những nghiên cứu học thuật mới nhất với quyền truy cập vào các bài báo học thuật, tạp chí khoa học, tài liệu truy cập mở và các bài báo được bình duyệt. Với R Discovery, bạn không chỉ có thể thực hiện tìm kiếm tài liệu như trên Google Scholar, refseek, Research Gate hoặc Academia.edu mà còn có thể để AI của chúng tôi tạo nguồn cấp dữ liệu các bài báo học thuật có liên quan cho bạn. Chúng tôi tìm kiếm, bạn đọc. Nó đơn giản mà!

Trang web: discovery.researcher.life

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với R Discovery theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.