Hindawi

Hindawi

Chưa cài đặt WebCatalog Desktop? Tải WebCatalog Desktop.

Sử dụng ứng dụng web

Trang web: hindawi.com

Nâng cấp trải nghiệm của bạn với ứng dụng máy tính dành cho Hindawi trên WebCatalog Desktop cho Mac, Windows, Linux.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

Một trong những nhà xuất bản lớn nhất thế giới về các tạp chí truy cập mở hoàn toàn, được bình duyệt. Bởi vì khoa học hoạt động tốt nhất khi nghiên cứu được mở ra.

Trang web: hindawi.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Hindawi theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.