PlayHT

PlayHT

play.ht

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog cho macOS và Windows.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng PlayHT cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản một cách nhanh chóng.

WebCatalog Spaces

Sắp xếp các ứng dụng và tài khoản thành những bộ sưu tập gọn gàng với space.

Trình tạo văn bản thành giọng nói được hỗ trợ bởi AI. Tạo âm thanh chuyển văn bản thành giọng nói (TTS) chân thực bằng cách sử dụng Trình tạo giọng nói AI trực tuyến của chúng tôi và giọng nói tổng hợp tốt nhất. Chuyển đổi ngay lập tức văn bản thành giọng nói có âm thanh tự nhiên và tải xuống dưới dạng tệp âm thanh MP3 và WAV.

Trang web: play.ht

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với PlayHT theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.