Jenzabar

Jenzabar

myjenzabar.net

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog cho macOS và Windows.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng Jenzabar cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản một cách nhanh chóng.

WebCatalog Spaces

Sắp xếp các ứng dụng và tài khoản thành những bộ sưu tập gọn gàng với space.

Jenzabar là cố vấn đáng tin cậy của giáo dục đại học, cung cấp các giải pháp và dịch vụ công nghệ được điều chỉnh để phù hợp với nhu cầu ngày càng phát triển của các tổ chức cả hiện tại và trong tương lai. Cộng tác với hơn 1.300 khách hàng trên toàn thế giới, chúng tôi cung cấp phần mềm và dịch vụ có thể mở rộng, được thiết kế để nâng cao hiệu suất trong toàn bộ khuôn viên trường và trong suốt vòng đời của sinh viên. Chỉ phục vụ giáo dục đại học, nhiều trường cao đẳng và đại học đã chọn hệ thống thông tin sinh viên Jenzabar hơn bất kỳ SIS nào khác trong sáu năm qua.

Trang web: myjenzabar.net

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Jenzabar theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.