CYPHER LEARNING

CYPHER LEARNING

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog.

Sử dụng ứng dụng web

Trang web: cypherlearning.com

Nâng cấp trải nghiệm của bạn với ứng dụng máy tính dành cho CYPHER LEARNING trên WebCatalog cho Mac, Windows, Linux.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

NEO LMS là một nền tảng học tập thông minh (ILP) từng đoạt giải thưởng được các trường học và đại học trên toàn thế giới sử dụng. NEO LMS là một giải pháp hoàn chỉnh kết hợp tất cả các công cụ thiết yếu mà các tổ chức giáo dục cần để hỗ trợ việc dạy và học hiệu quả.

Trang web: cypherlearning.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với CYPHER LEARNING theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.