ContactWise

ContactWise

Chưa cài đặt WebCatalog Desktop? Tải WebCatalog Desktop.

Sử dụng ứng dụng web

Trang web: contactwise.io

Nâng cấp trải nghiệm của bạn với ứng dụng máy tính dành cho ContactWise trên WebCatalog Desktop cho Mac, Windows, Linux.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

CRM - quản lý liên hệ, thành phần hoặc quan hệ khách hàng, là một ứng dụng trải rộng trên nhiều ngành và ngành dọc, từ chính quyền tiểu bang và địa phương đến các tổ chức bán hàng cho đến các tổ chức giáo dục đại học.

Danh mục:

Trang web: contactwise.io

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với ContactWise theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.