BridgeU

BridgeU

app.bridge-u.com

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng BridgeU cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

Mở ra kết quả giáo dục đại học tốt hơn cho sinh viên quốc tế BridgeU kết nối các trường đại học với các trường quốc tế ở 140 quốc gia để mang lại kết quả giáo dục đại học và nghề nghiệp tốt hơn cho sinh viên.

Trang web: bridge-u.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với BridgeU theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.