Teachmint

Teachmint

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog.

Sử dụng ứng dụng web

Trang web: teachmint.com

Nâng cấp trải nghiệm của bạn với ứng dụng máy tính dành cho Teachmint trên WebCatalog cho Mac, Windows, Linux.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

Teachmint là nhà cung cấp giải pháp cơ sở hạ tầng giáo dục hàng đầu, hỗ trợ hệ sinh thái giáo dục từ các trường K-12 đến dạy kèm sau giờ học, trường đại học, người sáng tạo và thậm chí cả công nghệ giáo dục.

Trang web: teachmint.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Teachmint theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.