User Interviews

User Interviews

userinterviews.com

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng User Interviews cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

Tuyển dụng người dùng từ đối tượng của chúng tôi gồm hơn 450.000 người tiêu dùng và chuyên gia đã được kiểm duyệt hoặc thu hút đối tượng của riêng bạn và xây dựng cơ sở dữ liệu người tham gia cho bất kỳ loại nghiên cứu UX nào.

Trang web: userinterviews.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với User Interviews theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.