Tradedog

Tradedog

login.tradedog.io

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog cho macOS và Windows.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng Tradedog cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản một cách nhanh chóng.

WebCatalog Spaces

Sắp xếp các ứng dụng và tài khoản thành những bộ sưu tập gọn gàng với space.

Tradedog tạo các báo cáo nghiên cứu cấp tổ chức giúp người dùng nắm bắt xu hướng thị trường. Chúng tôi liên tục đánh giá, nghiên cứu và thử nghiệm các mô hình giao dịch bằng cách sử dụng phân tích cơ bản và kỹ thuật.

Trang web: tradedog.io

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Tradedog theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.